I
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

  • A
    http://biareview.com/ trung tâm đào tạo kế toán http://anztheme.com/ thành lập công ty tư vấn luật dịch vụ kế toán ên Sầu nhìn hắn, không nói gì nữa, đi tới bên vách núi, chiêu xuất tám mươi Thổ Phách, mười Kim Phách, cùng nhau ném xuống mặt đất dưới vách núi, trên tay cầm mười Hỏa Phách một mình biến mất trên vách núi.

    Gần nửa ngày sau, Dược Thiên Sầu lại xuất hiện ở trên vách núi, cả người Tam Muội Chân Hỏa lượn lờ, xuất hiện theo hắn còn có mười Hỏa Phách huyền binh cả người thiêu đốt lên Tam Muội Chân Hỏa, đang ở phía sau hắn đứng thành một hàng, khí thế kinh người. Ánh mắt của hắn ném về phía tà dương xa phía chân trời, gió thổi bay ngọn lửa bảy màu thiêu đốt trên người hắn, hắn nhìn xuống vách nú
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top