mgunit
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

  • A
    http://biareview.com/ trung tâm đào tạo kế toán http://anztheme.com/ thành lập công ty tư vấn luật dịch vụ kế toán a Đông bình thường, kim quang lan tỏa đến chỗ nào, thì biển máu lập tức tan biến, vô số dây leo màu máu đang trói buộc Dược Thiên Sầu, cũng nhanh chóng tiêu tán.

    Dược Thiên Sầu phiêu phù ở giữa không trung, lắc lắc đầu, nhãn tình nhanh chóng khôi phục lại sự thanh tỉnh. Sau đó liền lớn tiếng quát: "Phá!"

    Oanh! Thần Tiễn lập tức tách ra thành vạn đạo kim quang, khai phá tầng phong tỏa của hắc quang, bay ra bốn phía xung quanh một vòng, rồi quay về xoay quanh bên người. Đồng thời, từ trong ống tay áo cũng trào ra một đoàn Tam Muội Chân Hỏa hộ thể. Lúc này, Dược Thiên Sầu như đang lâm đại
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top